The Yunnan University of Finance and Economics CSC Wynik 2022 zostanie ogłoszony. Każdego roku Yunnan University of Finance and Economics wybiera studenta poniżej Stypendia rządu chińskiego.

YUFE została założona jako Szkoła Szkolenia Kadr Finansowych w Yunnan na początku 1951 roku. Jej celem było szkolenie urzędników Partii Komunistycznej w zakresie podstawowych umiejętności zarządzania finansami i rachunkowością. W 1958 szkoła została połączona z czterema innymi instytucjami szkoleniowymi, tworząc Yunnan Institute of Finance and Trade (YIFT). Podczas rewolucji kulturalnej szkoła została zamknięta na siedem lat i nie wznowiła w pełni działalności do 1978 roku. W następnym roku rząd prowincji ogłosił plan przekształcenia YIFT w pełnoprawną instytucję szkolnictwa wyższego, rozszerzając swoją ofertę na czteroletnie studia licencjackie stopni.

W 1998 roku rząd ludowy prowincji Yunnan ogłosił plan połączenia Yunnan Economic Management Cadres College z Yunnan Institute of Finance and Trade. W 1999 roku uczelnia otrzymała pełny status uniwersytecki i przemianowana na Yunnan University of Finance and Economics

jeśli masz pytanie dotyczące wyników CSC Uniwersytetu Finansów i Ekonomii w Yunnan, możesz wysłać e-mail do ISO uczelni.