The University of International Business and Economics (UIBE) is offering the CSC Scholarship to provide financial assistance to international students who wish to pursue their higher education in China. This scholarship provides an opportunity for students to gain knowledge and skills in various fields, such as economics, finance, and business.

The CSC Scholarship covers tuition fees, accommodation, insurance, and a monthly stipend for the duration of the program. It also offers language training courses that help international students develop their Chinese language proficiency. With this scholarship, international students can receive a top-notch education from one of China’s leading universities while gaining valuable experience in a foreign culture.

The University of International Business and Economics (UIBE) is an internationally renowned university located in Beijing, China. Founded in 1951, UIBE has grown to become one of the most prestigious universities in the world for international business and economics. UIBE offers a wide range of undergraduate and graduate programs, including business administration, finance, economics, law, and international trade. The university also provides an extensive range of research opportunities for students from all over the world. With its innovative teaching methods and cutting-edge research facilities, UIBE has become a leader in providing high quality education to its students who come from all corners of the globe.

University of International Business and Economics World Ranking

The World Ranking of University of International Business and Economics is #1225 w najlepszych światowych uniwersytetach. Szkoły są klasyfikowane na podstawie ich wyników w zestawie powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

University of International Business and Economics CSC Scholarship 2023

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2023 za pośrednictwem Rady Stypendialnej Chin (CSC)
Nazwa uniwersytetu: University of International Business and Economics
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Rodzaj stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Monthly Allowance University of International Business and Economics Scholarship: 2500 dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na utrzymanie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Zakwaterowanie?Pokój z 2 łóżkami pojedynczymi dla studentów i pokój jednoosobowy dla doktorantów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Apply Method University of International Business and Economics Scholarship: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Faculty List of University of International Business and Economics

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy otrzymać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zatwierdzenie stypendium, więc do tego potrzebujesz linków wydziałowych swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, kliknij na wydział, a następnie na link wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są najbliżej twoich zainteresowań badawczych. Po znalezieniu odpowiedniego profesora są 2 główne rzeczy, których potrzebujesz

 1. Jak napisać wiadomość e-mail z prośbą o akceptację Kliknij tutaj (7 Przykłady wiadomości e-mail do profesora o przyjęcie w ramach stypendiów CSC). Kiedy profesor wyrazi zgodę na objęcie cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugie kroki.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Próbka listu akceptacyjnego

Eligibility Criteria For Scholarship at University of International Business and Economics

The Kryteria kwalifikacji University of International Business and Economics dla CSC Scholarship 2023 jest wymieniony poniżej.

 1. All International Students can apply for University of International Business and Economics CSC Scholarship
 2. Limity wiekowe dla studiów licencjackich to 30 lat, dla studiów magisterskich to 35 lat, a dla studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Wnioskodawca musi być w dobrym stanie zdrowia
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz aplikować z certyfikatem biegłości w języku angielskim

Dokumenty wymagane do University of International Business and Economics 2023

During CSC Scholarship online application you need to upload documents, without uploading your application is incomplete. Below is the list you need to upload during the Chinese Government Scholarship Application for University of International Business and Economics.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC(University of International Business and Economics Agency Number, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy online Wyższa Szkoła Biznesu i Ekonomii Międzynarodowej
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypty szkolnictwa wyższego (kopia notarialna)
 5. Dyplom licencjacki
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie ostatnia wiza lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów lub Projekt badawczy
 9. Dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak rejestru karnego (Rekord zaświadczenia o odprawie policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o University of International Business and Economics  CSC Scholarship 2023

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Postaraj się wziąć do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić University of International Business and Economics Online application For CSC Scholarship 2023
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty do stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Nie ma opłaty za wniosek podczas składania wniosku online o stypendium rządu chińskiego
 6. Wydrukuj Obie karty aplikacyjne wraz z dokumentami wyślij e-mailem oraz przesyłką kurierską na adres Uczelni.

University of International Business and Economics Scholarship Application Deadline

The Stypendialny portal internetowy otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz zacząć składać wnioski od listopada, a termin składania wniosków to: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności, Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże China Scholarship Council nominacje do zatwierdzenia. Kandydaci zostaną poinformowani o ostatecznej decyzji o przyjęciu podjętej przez CSC.

University of International Business and Economics CSC Scholarship Result 2023

The result of the University of International Business and Economics CSC Scholarship will be announced End of July, please visit the Wynik Stypendium CSC sekcja tutaj. Możesz znaleźć Stypendium CSC i uniwersytety Status aplikacji online i ich znaczenie tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.