The Shandong University CSC Scholarship is a prestigious scholarship sponsored by the Chinese Government. It provides financial support to international students who are looking to pursue their studies at Shandong University. This scholarship covers tuition fees, living expenses, and other related costs for both undergraduate and postgraduate courses. It also offers extra benefits such as monthly allowances, medical insurance, and one-way airfare from the student’s home country to China.

Shaanxi Normal University (SNNU) is one of the most prestigious universities in China. It is located in the city of Xi’an, and has a long history as a center for learning and research. The university offers a wide range of courses and programs, including undergraduate, graduate, and doctoral degrees. It also has strong ties with many international universities, making it an ideal destination for international students seeking higher education in China. SNNU places great emphasis on academic excellence and research-oriented education, which makes it one of the top-ranked universities in China.

The Shandong University CSC Scholarship is highly competitive and requires applicants to meet certain eligibility criteria in order to be considered for the award. Those who are interested in applying should make sure that they have all the necessary documents ready before submitting their applications. With this scholarship, international students can experience a world-class education while taking advantage of all the benefits that come with it.

Shandong University World Ranking

The World Ranking of Shandong University is #368 in Best Global Universities. Schools are ranked according to their performance across a set of widely accepted indicators of excellence.

Shandong University CSC Scholarship 2023

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2023 za pośrednictwem Rady Stypendialnej Chin (CSC)
Nazwa uniwersytetu: Shandong University
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Rodzaj stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Monthly Allowance Shandong University Scholarship: 2500 dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na utrzymanie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Zakwaterowanie?Pokój z 2 łóżkami pojedynczymi dla studentów i pokój jednoosobowy dla doktorantów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Apply Method Shandong University Scholarship: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Faculty List of Shandong University

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy otrzymać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zatwierdzenie stypendium, więc do tego potrzebujesz linków wydziałowych swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, a następnie kliknij na wydział, a następnie kliknij na link wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są najbliżej twoich zainteresowań badawczych. Po znalezieniu odpowiedniego profesora są 2 główne rzeczy, których potrzebujesz

 1. Jak napisać wiadomość e-mail z prośbą o akceptację Kliknij tutaj (7 Przykłady wiadomości e-mail do profesora o przyjęcie w ramach stypendiów CSC). Kiedy profesor wyrazi zgodę na objęcie cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugie kroki.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Wzór listu akceptacyjnego

Eligibility Criteria For Scholarship at Shandong University

The Kryteria kwalifikacyjne Shandong University dla CSC Scholarship 2023 jest wymieniony poniżej.

 1. All International Students can apply for Shandong University CSC Scholarship
 2. Limity wiekowe dla studiów licencjackich to 30 lat, dla studiów magisterskich to 35 lat, a dla studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Wnioskodawca musi być w dobrym stanie zdrowia
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz aplikować z certyfikatem biegłości w języku angielskim

Wymagane dokumenty dot Shandong University 2023

During CSC Scholarship online application you need to upload documents, without uploading your application is incomplete. Below is the list you need to upload during the Chinese Government Scholarship Application for Shandong University.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC(Shandong University Agency Number, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy online Shandong University
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypty szkolnictwa wyższego (kopia poświadczona notarialnie)
 5. Dyplom licencjata
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie ostatnia wiza lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów lub Projekt badawczy
 9. Dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak zaświadczenia o popełnieniu przestępstwa (Rekord zaświadczenia o odprawie policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Shandong University  CSC Scholarship 2023

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Postaraj się wziąć do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Shandong University Online application For CSC Scholarship 2023
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty do stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Nie ma opłaty za wniosek podczas składania wniosku online o stypendium rządu chińskiego
 6. Wydrukuj Obie karty aplikacyjne wraz z dokumentami wyślij e-mailem oraz przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Shandong University Scholarship Application Deadline

The Stypendialny portal internetowy otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz zacząć składać wnioski od listopada, a termin składania wniosków to: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności, Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże China Scholarship Council nominacje do zatwierdzenia. Kandydaci zostaną poinformowani o ostatecznej decyzji o przyjęciu podjętej przez CSC.

Shandong University CSC Scholarship Result 2023

The result of the Shandong University CSC Scholarship will be announced End of July, please visit the Wynik stypendium CSC sekcja tutaj. Możesz znaleźć Stypendium CSC i uniwersytety Status aplikacji online i ich znaczenie tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.