The Tianjin University of Traditional Chinese Medicine CSC Scholarship is an excellent opportunity for international students to pursue their studies in traditional Chinese medicine. This scholarship provides financial aid to international students who wish to study at the university and covers tuition fees, living expenses, and other related costs. The scholarship also offers additional benefits such as free accommodation, insurance coverage, and a monthly stipend. It is a great opportunity for those interested in studying traditional Chinese medicine and gaining valuable skills that can be applied in their future careers.

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (TUTCM) is one of the leading universities in China specializing in traditional Chinese medicine. Established in 1958, TUTCM has over 60 years of experience in providing high-quality education and research on traditional Chinese medicine. The university offers a range of undergraduate, postgraduate, and doctoral programs that focus on the diagnosis, treatment, and prevention of diseases using traditional Chinese medicinal methods. It also has a well-equipped hospital with modern medical equipment for clinical practice and research. TUTCM is committed to producing highly qualified professionals who can provide quality healthcare services to people around the world.

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine World Ranking

The World Ranking of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine is #1938 w najlepszych światowych uniwersytetach. Szkoły są klasyfikowane na podstawie wyników osiąganych za pomocą zestawu powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine CSC Scholarship 2023

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2023 za pośrednictwem Rady Stypendialnej Chin (CSC)
Nazwa uniwersytetu: Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Rodzaj stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Monthly Allowance Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Scholarship: 2500 dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na utrzymanie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Zakwaterowanie?Pokój z 2 łóżkami pojedynczymi dla studentów i pokój jednoosobowy dla doktorantów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Apply Method Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Scholarship: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Faculty List of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy otrzymać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zatwierdzenie stypendium, więc do tego potrzebujesz linków wydziałowych swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, a następnie kliknij na wydział, a następnie kliknij na link wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są najbliżej twoich zainteresowań badawczych. Po znalezieniu odpowiedniego profesora są 2 główne rzeczy, których potrzebujesz

 1. Jak napisać wiadomość e-mail z prośbą o akceptację Kliknij tutaj (7 Przykłady wiadomości e-mail do profesora o przyjęcie w ramach stypendiów CSC). Kiedy profesor wyrazi zgodę na objęcie cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugie kroki.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Wzór listu akceptacyjnego

Eligibility Criteria For Scholarship at Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

The Kryteria kwalifikacyjne Tianjin University of Traditional Chinese Medicine dla CSC Scholarship 2023 jest wymieniony poniżej.

 1. All International Students can apply for Tianjin University of Traditional Chinese Medicine CSC Scholarship
 2. Limity wiekowe dla studiów licencjackich to 30 lat, dla studiów magisterskich to 35 lat, a dla studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Wnioskodawca musi być w dobrym stanie zdrowia
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz aplikować z certyfikatem biegłości w języku angielskim

Wymagane dokumenty dot Tianjin University of Traditional Chinese Medicine 2023

During CSC Scholarship online application you need to upload documents, without uploading your application is incomplete. Below is the list you need to upload during the Chinese Government Scholarship Application for Tianjin University of Traditional Chinese Medicine.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC(Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Agency Number, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy online Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypty szkolnictwa wyższego (kopia poświadczona notarialnie)
 5. Dyplom licencjata
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie ostatnia wiza lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów lub Projekt badawczy
 9. Dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak zaświadczenia o popełnieniu przestępstwa (Rekord zaświadczenia o odprawie policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Tianjin University of Traditional Chinese Medicine  CSC Scholarship 2023

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Postaraj się wziąć do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Online application For CSC Scholarship 2023
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty do stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Nie ma opłaty za wniosek podczas składania wniosku online o stypendium rządu chińskiego
 6. Wydrukuj Obie karty aplikacyjne wraz z dokumentami wyślij e-mailem oraz przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Scholarship Application Deadline

The Stypendialny portal internetowy otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz zacząć składać wnioski od listopada, a termin składania wniosków to: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności, Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże China Scholarship Council nominacje do zatwierdzenia. Kandydaci zostaną poinformowani o ostatecznej decyzji o przyjęciu podjętej przez CSC.

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine CSC Scholarship Result 2023

The result of the Tianjin University of Traditional Chinese Medicine CSC Scholarship will be announced End of July, please visit the Wynik stypendium CSC sekcja tutaj. Możesz znaleźć Stypendium CSC i uniwersytety Status aplikacji online i ich znaczenie tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.