The Yunnan University of Finance and Economics CSC Scholarship is a prestigious scholarship program offered by the Chinese government to international students who wish to pursue higher education in China. This scholarship provides financial assistance to students for their tuition fees, living expenses, and other costs associated with studying in China. The Yunnan University of Finance and Economics CSC Scholarship is an amazing opportunity for international students to study at one of the top universities in China. It is also a great way for them to gain valuable knowledge and experience while exploring the culture, history, and lifestyle of this beautiful country.

Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) is one of the leading universities in China. It was founded in 1951 and is located in Kunming, the capital city of Yunnan Province. YUFE provides a wide range of educational programs, including undergraduate, graduate, and doctoral degrees in finance, economics, law, business administration, accounting and other related disciplines. With its strong faculty team and advanced teaching facilities, YUFE has become an important education base for finance and economics research in China. The university has also established cooperative relationships with many world-renowned universities such as Harvard University and Stanford University. YUFE strives to promote international exchange and cooperation by providing students with opportunities to study abroad or participate in international exchange activities.

Yunnan University of Finance and Economics World Ranking

The World Ranking of Yunnan University of Finance and Economics is #501-550 w najlepszych światowych uniwersytetach. Szkoły są klasyfikowane na podstawie wyników osiąganych za pomocą zestawu powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

Yunnan University of Finance and Economics CSC Scholarship 2023

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2023 za pośrednictwem Rady Stypendialnej Chin (CSC)
Nazwa uniwersytetu: Yunnan University of Finance and Economics
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Rodzaj stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Monthly Allowance Yunnan University of Finance and Economics Scholarship: 2500 dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na utrzymanie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Zakwaterowanie?Pokój z 2 łóżkami pojedynczymi dla studentów i pokój jednoosobowy dla doktorantów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Apply Method Yunnan University of Finance and Economics Scholarship: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Faculty List of Yunnan University of Finance and Economics

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy otrzymać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zatwierdzenie stypendium, więc do tego potrzebujesz linków wydziałowych swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, a następnie kliknij na wydział, a następnie kliknij na link wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są najbliżej twoich zainteresowań badawczych. Po znalezieniu odpowiedniego profesora są 2 główne rzeczy, których potrzebujesz

 1. Jak napisać wiadomość e-mail z prośbą o akceptację Kliknij tutaj (7 Przykłady wiadomości e-mail do profesora o przyjęcie w ramach stypendiów CSC). Kiedy profesor wyrazi zgodę na objęcie cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugie kroki.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Wzór listu akceptacyjnego

Eligibility Criteria For Scholarship at Yunnan University of Finance and Economics

The Kryteria kwalifikacyjne Yunnan University of Finance and Economics dla CSC Scholarship 2023 jest wymieniony poniżej.

 1. All International Students can apply for Yunnan University of Finance and Economics CSC Scholarship
 2. Limity wiekowe dla studiów licencjackich to 30 lat, dla studiów magisterskich to 35 lat, a dla studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Wnioskodawca musi być w dobrym stanie zdrowia
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz aplikować z certyfikatem biegłości w języku angielskim

Wymagane dokumenty dot Yunnan University of Finance and Economics 2023

During CSC Scholarship online application you need to upload documents, without uploading your application is incomplete. Below is the list you need to upload during the Chinese Government Scholarship Application for Yunnan University of Finance and Economics.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC(Yunnan University of Finance and Economics Agency Number, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy online Yunnan University of Finance and Economics
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypty szkolnictwa wyższego (kopia poświadczona notarialnie)
 5. Dyplom licencjata
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie ostatnia wiza lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów lub Projekt badawczy
 9. Dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak zaświadczenia o popełnieniu przestępstwa (Rekord zaświadczenia o odprawie policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Yunnan University of Finance and Economics  CSC Scholarship 2023

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Postaraj się wziąć do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Yunnan University of Finance and Economics Online application For CSC Scholarship 2023
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty do stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Nie ma opłaty za wniosek podczas składania wniosku online o stypendium rządu chińskiego
 6. Wydrukuj Obie karty aplikacyjne wraz z dokumentami wyślij e-mailem oraz przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Yunnan University of Finance and Economics Scholarship Application Deadline

The Stypendialny portal internetowy otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz zacząć składać wnioski od listopada, a termin składania wniosków to: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności, Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże China Scholarship Council nominacje do zatwierdzenia. Kandydaci zostaną poinformowani o ostatecznej decyzji o przyjęciu podjętej przez CSC.

Yunnan University of Finance and Economics CSC Scholarship Result 2023

The result of the Yunnan University of Finance and Economics CSC Scholarship will be announced End of July, please visit the Wynik stypendium CSC sekcja tutaj. Możesz znaleźć Stypendium CSC i uniwersytety Status aplikacji online i ich znaczenie tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.