The Stypendium CSC Uniwersytetu Bohai jest stypendium dla studentów zagranicznych studiować informatykę na Uniwersytet Bohai w Chinach. Stypendium jest sponsorowane przez Chińskie Ministerstwo Edukacji i chiński rząd, z łączną nagrodą pieniężną w wysokości 1 miliona USD.

Aby kwalifikować się jako odbiorca, trzeba albo urodzić się w Chinach, albo mieszkać tutaj przez co najmniej trzy kolejne lata. Ogólnie rzecz biorąc, musisz być studentem z zagranicy, który ukończył szkołę średnią lub ma już tytuł licencjata na zagranicznym uniwersytecie i jest zainteresowany studiowaniem informatyki.

Przepisany kierunek studiów może być studiami licencjackimi lub magisterskimi. Powinieneś również mieć zamiar powrotu do domu po ukończeniu studiów.

CSC scholarships są przyznawane przez Uniwersytet Bohai (BU) studentom z doskonałymi wynikami w nauce, którzy planują kontynuować studia licencjackie lub magisterskie na BU. Jedno stypendium CSC zostanie przyznane na jednego studenta przy przyjęciu. Wysokość stypendium waha się od RMB2500-RMB7000 miesięcznie w zależności od średniej ocen ucznia (GPA). Laureat musi utrzymać średni GPA 3.5 lub wyższy, począwszy od pierwszego semestru przez 12 kolejnych miesięcy, aby kwalifikować się do odnowienia.

Światowy ranking uniwersytetów Bohai

Światowy ranking Uniwersytetu Bohai to #1445 w najlepszych globalnych uniwersytetach. Szkoły są uszeregowane według ich wyników w zestawie powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

Bohai University CSC Scholarship 2023

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2023 za pośrednictwem Rady Stypendialnej Chin (CSC)
Nazwa uniwersytetu: Uniwersytet Bohai
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Rodzaj stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Miesięczny zasiłek Stypendium Uniwersytetu Bohai: 2500 dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na utrzymanie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Zakwaterowanie?Pokój z 2 łóżkami pojedynczymi dla studentów i pokój jednoosobowy dla doktorantów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Zastosuj Stypendium Uniwersytetu Bohai Metody: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Lista wydziałów Uniwersytetu Bohai

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy otrzymać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zatwierdzenie stypendium, więc do tego potrzebujesz linków wydziałowych swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, kliknij na wydział, a następnie na link wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są najbliżej twoich zainteresowań badawczych. Po znalezieniu odpowiedniego profesora są 2 główne rzeczy, których potrzebujesz

 1. Jak napisać wiadomość e-mail z prośbą o akceptację Kliknij tutaj (7 Przykłady wiadomości e-mail do profesora o przyjęcie w ramach stypendiów CSC). Kiedy profesor wyrazi zgodę na objęcie cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugie kroki.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Próbka listu akceptacyjnego

Kryteria kwalifikacji do stypendium na Uniwersytecie Bohai

The Kryteria kwalifikacji Uniwersytet Bohai dla CSC Scholarship 2023 jest wymieniony poniżej.

 1. Wszyscy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium CSC Uniwersytetu Bohai
 2. Limity wiekowe dla studiów licencjackich to 30 lat, dla studiów magisterskich to 35 lat, a dla studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Wnioskodawca musi być w dobrym stanie zdrowia
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz aplikować z certyfikatem biegłości w języku angielskim

Documents Required for Bohai University 2023

Podczas składania wniosku o stypendium CSC online należy przesłać dokumenty, bez przesyłania wniosku jest niekompletny. Poniżej znajduje się lista, którą należy przesłać podczas składania wniosku o stypendium rządu chińskiego dla Uniwersytetu Bohai.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC(Numer Agencji Uniwersytetu Bohai, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy online Bohai University
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypty szkolnictwa wyższego (kopia notarialna)
 5. Dyplom licencjacki
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie ostatnia wiza lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów lub Projekt badawczy
 9. Dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak rejestru karnego (Rekord zaświadczenia o odprawie policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Stypendium CSC Uniwersytetu Bohai 2023

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Postaraj się wziąć do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Aplikacja internetowa Uniwersytetu Bohai na stypendium CSC 2023
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty do stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Nie ma opłaty za wniosek podczas składania wniosku online o stypendium rządu chińskiego
 6. Wydrukuj Obie karty aplikacyjne wraz z dokumentami wyślij e-mailem oraz przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Termin składania wniosków o stypendium Uniwersytetu Bohai

The Stypendialny portal internetowy otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz zacząć składać wnioski od listopada, a termin składania wniosków to: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności, Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże China Scholarship Council nominacje do zatwierdzenia. Kandydaci zostaną poinformowani o ostatecznej decyzji o przyjęciu podjętej przez CSC.

Bohai University CSC Scholarship Result 2023

Wynik stypendium CSC Uniwersytetu Bohai zostanie ogłoszony pod koniec lipca, odwiedź stronę Wynik Stypendium CSC sekcja tutaj. Możesz znaleźć Stypendium CSC i uniwersytety Status aplikacji online i ich znaczenie tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.