Applications are invited for the Tianjin University International Student Scholarship dla studentów spoza Chin na studia w Chinach. Uczelnia przyznaje studentom pełne i częściowe stypendia.

Tianjin University School of International Education was established in January 2022; it is one of the secondary schools of Tianjin University. The school of International Education takes enrollment, teaching administration, and social administration and services functions of international students at Tianjin University for its main task and also undertakes Chinese language teaching for international students.

Applicants who want to join the programs taught in English must submit the certificate of TOEFL (score 80 or above) or IELTS (score 6.0 or above) (not required for native English speakers); applicants who don’t have one should submit an English Level Certificate or a self-introduction video, which should be recorded in English for 3-5 minutes in duration.

Tianjin University Scholarship Description:

 • Applications Deadline: June 20, 2024
 • Course Level: Scholarships are available for undergraduate, master, and PhD programs.
 • Study Subject: Stypendia przyznawane są na różne programy podane poniżej:

The Bachelor Program taught in Chinese
Bachelor Programs taught in English
Master Programs taught in Chinese
Dla programów magisterskich prowadzonych w języku angielskim
Dla programów doktoranckich

 • ScholarshipNagroda: Full Scholarship: Tuition and Living Allowance; Partial Scholarship: Tuition.
 • Nationality: Available to non-Chinese students.
 • Number of Scholarships: Numbers not given
 • Scholarship can be taken in China

Eligibility for the Tianjin University Scholarship: 

Eligible Countries: This scholarship is available to non-Chinese students.

Entrance Requirements: Applicants must meet the following criteria:

 1. Applicants must be citizens of a country other than the People’s Republic of China and be in good health.
 2. Wymagania dotyczące stopnia i wieku kandydatów są następujące:
 • Być posiadaczem dyplomu ukończenia szkoły średniej w wieku poniżej 30 lat przy ubieganiu się o studia licencjackie;
 • Be a bachelor’s degree holder under the age of 35 when applying for the master’s programs.
 • Być posiadaczem tytułu magistra w wieku poniżej 40 lat przy ubieganiu się o studia doktoranckie.

English Language Requirements: Applicants who want to join the programs taught in English must submit the certificate of TOEFL (score 80 or above) or IELTS (score 6.0 or above) (not required for native English speakers); applicants who don’t have one should submit an English Level Certificate or a self-introduction video, which should be recorded in English for 3-5 minutes in duration.

Stypendia w Chinach

Application Procedure for a Tianjin  University Scholarship: 

How to Apply: The applicants must fill out and submit the following application materials according to the facts:.

 1. Formularz aplikacyjny dla obcokrajowców pragnących studiować na uniwersytecie w Tianjinand Formularz zgłoszeniowy dlaStypendium Uniwersytetu Tianjin dla studentów zagranicznychwypełnione po chińsku lub angielsku przez wpisanie, wklejone z aktualnym zdjęciem (białe tło, rozmiar 35mm x 45mm);
 2. Photocopy of passport?
 3. Notarialny certyfikat najwyższego dyplomu. If applicants are university students, they must provide an official pre-graduation certificate showing their student status and stating their expected graduation date. The original certificate should be provided after admission. If the applicants are employed, they must also provide proof of employment on the application. Documents in languages other than Chinese or English must be attached with notarized translations in Chinese or English (original one and a copy);
 4. Odpisy akademickie (kserokopia poświadczona notarialnie): transkrypcje w językach innych niż chiński lub angielski należy dołączyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym notarialnie na język chiński lub angielski;
 5. Applicants who are now studying in China must submit Photocopy of Visa and Transfer Certificate from your present university in China.
 6. A study or research plan: Kandydaci ubiegający się o studia magisterskie lub doktoranckie muszą przedstawić plan studiów lub badań nie mniej niż 800 słów w języku angielskim lub chińskim;
 7. Two recommendation lettersWnioskodawcy, którzy ubiegają się o studia magisterskie, muszą złożyć dwa listy polecające w języku angielskim lub chińskim od dwóch profesorów lub profesorów nadzwyczajnych
 8. . Applicants who apply for the PhD need to submit two recommendation letters in English or Chinese from two professors.
 9. Applicants for art studies are requested to submit two sketches of the applicants’ own works.
 10. Photocopy of the Foreigner Physical Examination Form. The applicant should keep the original copy. The medical examinations must cover all the items listed in the Foreigner Physical Examination Form. Incomplete records or those without the signature of the attending physician, the official stamp of the hospital, or a sealed photograph of the applicants are invalid. Please select the appropriate time to take medical examination due to the 6-months validity of the medical results.
 11. 10. Applicants who want to join the programs taught in Chinese must submit an HSK certificate. A minimum requirement of HSK 4 (a score of 180 or above) for applying science and engineering or HSK 5 (a score of 180 or above) for applying liberal arts.

Applicants who want to join the programs taught in English must submit the certificate of TOEFL (score 80 or above) or IELTS (score 6.0 or above) (not required for native English speakers); applicants who don’t have one should submit an English Level Certificate or a self-introduction video, which should be recorded in English for 3-5 minutes in duration.

 1. Applicants who are not in China at present shall submit a Certificate of Non-Criminal Records.

The applicants need to mail all the above application materials to the International Admissions Office, School of International Education, Tianjin University.

Application materials will not be returned, regardless of the result of the application.

Scholarship Link