Shenyang University of Technology (SUT) to jeden z wiodących uniwersytetów w Chinach, oferujący studentom doskonałą możliwość kontynuowania edukacji dzięki stypendiom rządu chińskiego. Program stypendialny CSC na Politechnice Wrocławskiej zapewnia studentom pełne czesne i inne świadczenia, takie jak miesięczne stypendium, ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży.

Program stypendialny CSC na SUT jest szczególnie atrakcyjny dla studentów zagranicznych, którzy chcą studiować w Chinach. Dzięki temu stypendium mogą uzyskać dostęp do światowej klasy zasobów edukacyjnych i badawczych, jednocześnie ciesząc się tętniącą życiem kulturą Chin. Stypendium to dla studentów zagranicznych świetny sposób na zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia podczas odkrywania nowego kraju.

Shenyang University of Technology (SUT) to publiczny uniwersytet badawczy zlokalizowany w mieście Shenyang w prowincji Liaoning w Chinach. Założony w 1952 roku SUT jest jednym z najlepszych uniwersytetów w Chinach i stał się głównym ośrodkiem nauczania i badań. Oferuje programy studiów licencjackich i magisterskich w zakresie inżynierii, nauk ścisłych, zarządzania, ekonomii, prawa i nie tylko. Uczelnia koncentruje się na zapewnieniu studentom wszechstronnego kształcenia, które łączy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, aby przygotować ich do udanej kariery zawodowej. Dzięki silnemu zaangażowaniu w doskonałość i innowacyjność, SUT stara się zapewnić studentom możliwie najlepsze doświadczenia edukacyjne.

Światowy ranking Politechniki w Shenyang

Światowy ranking Politechniki w Shenyang to #1930 w najlepszych światowych uniwersytetach. Szkoły są klasyfikowane na podstawie wyników osiąganych za pomocą zestawu powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

Stypendium CSC Uniwersytetu Technologicznego w Shenyang 2024

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2024 za pośrednictwem chińskiej Rady Stypendialnej (CSC)
Nazwisko University: Politechnika w Shenyang
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Typ stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Miesięczne stypendium Uniwersytetu Technologicznego w Shenyang: 2500 RMB dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na życie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Nocleg (Pokój z dwoma łóżkami dla studentów i pokój jednoosobowy dla studentów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Zastosuj metodę Stypendium Uniwersytetu Technologicznego w Shenyang: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Lista wydziałów Politechniki w Shenyang

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy uzyskać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zgodę na stypendium, dlatego potrzebujesz linków do wydziału swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, kliknij na wydział, a następnie na link do wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są oni najbliżej Twoich zainteresowań badawczych. Kiedy już znajdziesz odpowiedniego profesora, potrzebujesz dwóch głównych rzeczy

 1. Jak napisać wiadomość e-mail zawierającą list akceptacyjny Kliknij tutaj (7 próbek wiadomości e-mail do profesora w sprawie przyjęcia na stypendia CSC). Gdy profesor wyrazi zgodę na objęcie Cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugi krok.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Próbka listu akceptacyjnego

Kryteria kwalifikacyjne do stypendium na Uniwersytecie Technologicznym w Shenyang

Połączenia Kryteria kwalifikowalności Politechnika w Shenyang dla stypendium CSC 2024 jest wymienione poniżej. 

 1. Wszyscy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium CSC Uniwersytetu Technologicznego w Shenyang
 2. Granice wieku w przypadku studiów licencjackich wynoszą 30 lat, w przypadku studiów magisterskich – 35 lat, a w przypadku studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Osoba ubiegająca się o wizę musi cieszyć się dobrym zdrowiem
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz ubiegać się o certyfikat znajomości języka angielskiego

Dokumenty wymagane do Politechnika w Shenyang 2024

Podczas składania wniosku online o stypendium CSC musisz przesłać dokumenty, bez przesyłania wniosek jest niekompletny. Poniżej znajduje się lista, którą należy przesłać podczas składania wniosku o stypendium rządu chińskiego dla Politechniki w Shenyang.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC (Numer Agencji Uniwersytetu Technologicznego w Shenyang, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy on-line Politechnika w Shenyang
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypcje szkolnictwa wyższego (kopia potwierdzona notarialnie)
 5. Dyplom licencjata
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie najnowszą wizę lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów or Wniosek Badania
 9. dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak wpisu do rejestru karnego (Zapis świadectwa odprawy policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Stypendium CSC Uniwersytetu Technologicznego w Shenyang 2024

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Spróbuj dostać od niego do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Aplikacja internetowa Shenyang University of Technology na stypendium CSC 2024
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty dotyczące stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Podczas składania wniosku online o stypendium rządu Chinse nie jest pobierana żadna opłata za złożenie wniosku
 6. Wydrukuj oba formularze zgłoszeniowe wraz z dokumentami przesłanymi e-mailem lub przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Termin składania wniosków o stypendium Uniwersytetu Technologicznego w Shenyang

Połączenia Portal stypendialny online otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz rozpocząć składanie wniosków od listopada, a ostateczny termin składania wniosków upływa: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże Chińskiej Radzie Stypendialnej nominacje do zatwierdzenia. O ostatecznej decyzji o przyjęciu na studia podjętą przez CSC kandydaci zostaną poinformowani.

Wynik stypendium CSC Uniwersytetu Technologicznego w Shenyang 2024

Wyniki stypendium CSC Uniwersytetu Technologicznego w Shenyang zostaną ogłoszone pod koniec lipca. Zapraszamy do odwiedzenia strony Wynik stypendium CSC sekcję tutaj. Możesz znaleźć Status aplikacji stypendialnej CSC i uniwersytetów online oraz ich znaczenie tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.