List do dyrektora w sprawie koncesji na opłaty może zostać napisany w celu zażądania obniżenia lub zwolnienia z opłat szkolnych. W niektórych przypadkach pismo o koncesji na opłatę może być jedynym sposobem na uzyskanie zwolnienia z opłat, ponieważ wiele szkół nie ma formalnego procesu składania wniosków o zwolnienie z opłat. Jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas pisania listu o koncesji na opłatę.

Najpierw upewnij się, że rozumiesz polityka szkoły dotycząca zwolnień z opłat. Niektóre szkoły oferują zwolnienia tylko dla uczniów, którzy spełniają określone kryteria, takie jak pochodzenie z rodzin o niskich dochodach. Inne szkoły zrzekają się całości lub części opłat dla każdego ucznia, który o to poprosi.

Następnie podaj swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe, a także imię i nazwisko oraz dane kontaktowe rodzica lub opiekuna. Bez tych informacji listy nie będą przetwarzane.

W Twoim List do zleceniodawcy w sprawie koncesji na opłaty, krótko wyjaśnij, dlaczego żądasz zwolnienia lub obniżenia opłat. Na przykład, jeśli nie stać Cię na opłacenie czesnego, wyjaśnij, ile zarabiasz każdego roku i dlaczego nie wystarczy to na pokrycie kosztów czesnego. Jeśli Twoja rodzina już boryka się z problemami finansowymi i nie ma możliwości uzupełnienia swoich dochodów w celu opłacenia czesnego, wyjaśnij to również. Dołączenie szczegółowych oświadczeń osobistych może pomóc wzmocnić argumentację za zniżką.

Na koniec określ, czy chcesz, aby wszystkie opłaty zostały zniesione (lub obniżone), czy tylko część z nich. Jeżeli tylko niektóre z opłat mają zostać zniesione (lub obniżone), należy określić, które opłaty zostałyby pokryte.

Jeśli to możliwe, wspomnij w swoim liście, w jaki sposób uchylenie lub zmniejszenie opłat wpłynie pozytywnie na Ciebie i samą szkołę. Na przykład, jeśli pozwoli ci to bardziej skupić się na naukowcach, powiedz to. Jeśli umożliwi Ci to udział w zajęciach pozalekcyjnych, poinformuj o tym również dyrektora. Pomoże to wzmocnić twoją argumentację za obniżką opłat.

Format wniosku o koncesję na opłaty:

Format wniosku o ulgę w opłatach może się różnić w zależności od szkoły, ale istnieją pewne ogólne wymagania, które są wspólne dla większości instytucji.

The applicant should provide their name, address, contact number and email id in the letter. It is also important to mention the name of the student for whom the concession is being applied, along with their class and year of study. The annual tuition fee and other charges should be mentioned as well.

If the applicant is employed, they should provide their salary details and proof of employment. If the parents are retired or have any other sources of income, this should be mentioned as well.

It is important to attach all relevant documents to the application letter such as copies of the mark sheet, identity card, proof of employment, etc.

The applicant should preferably submit the application in person so that any queries can be answered immediately. However, if this is not possible, then the application can be sent by mail as well.

Fee Concession Sample/Template 1:

Do,

The Principal of the school,

Subject: Request for Fee Concession.

Jestem panią Yalakani, nauczycielką służącą w waszej szacownej instytucji od ponad 10 lat. Pragnę poinformować, że moja córka jest jedną z najwybitniejszych uczennic w klasie XII iw zeszłym roku uzyskała 90% punktów na XII egzaminie komisyjnym. Przede wszystkim chciałbym podziękować za udostępnienie mi wszystkich tych informacji przez internet, z powodu których niedawno się o tym dowiedziałem. Po drugie, błagam o rozważenie mojej prośby i przyznanie ulgi w opłatach przynajmniej na rok, aby mogła ukończyć tutaj studia bez żadnych problemów finansowych. Moja miesięczna pensja to tylko Rs. 15 000/- i udźwignięcie opłaty za 2 dzieci staje się bardzo trudne. Mam nadzieję, że otrzymam od Ciebie pozytywną odpowiedź.

Dziękując z niecierpliwością,

Pani Yalakani

Z poważaniem,

Pani Yalakani

Wzór wniosku o koncesję na opłatę napisany przez rodziców dla dyrektora szkoły:

Jeśli jesteś rodzicem, który musi ubiegać się o ulgę w opłatach, ważne jest, aby wysłać list do dyrektora szkoły. W swoim liście pamiętaj o podaniu następujących informacji:

  • Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
  • Imię Twojego dziecka i jego poziom zaszeregowania
  • Krótkie wyjaśnienie, dlaczego wnioskujesz o ulgę w opłacie
  • Jak długo jesteś uczniem w szkole
  • Wszystko, co uważasz, że zleceniodawca powinien wiedzieć

Jeśli chodzi o płacenie za edukację swojego dziecka, wielu rodziców odczuwa ciężar konieczności wymyślenia pieniędzy. W niektórych przypadkach może to prowadzić do tego, że rodzice zażądają od szkoły ulgi w opłatach. Jeśli jesteś rodzicem, który chce ubiegać się o ulgę w opłacie, oto szablon listu, którego możesz użyć, aby złożyć wniosek.

Próbka koncesji na opłatę/wzór 2:

Here is the Sample of Fee Concession to the principle.

Sample of Principal For Fee Concession

Sample of Principal For Fee Concession

Fee Concession Sample/Template 3:

Do,
Dyrektor,
Szkoła XYZ,
Chicago, Illinois.

Temat:Przykład wniosku o zniżkę opłaty.

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Drogi dyrektorze ____,

Nazywam się _____ i jestem rodzicem _____, ucznia w Twojej szkole. Piszę, aby poprosić o ulgę w opłatach dla mojego dziecka. Powodem, dla którego proszę o to ustępstwo jest to, że nie stać mnie na pełne czesne. _____ dobrze radził sobie w szkole i chciałbym, aby nadal uczęszczał do waszej instytucji. Mam nadzieję, że udzielisz mi tego koncesji, abym mógł pozwolić sobie na posłanie mojego dziecka do Twojej szkoły.

Dziękuję ci za twój czas i uwagę.

Z poważaniem,

Dziękując Tobie,
Z poważaniem,
Marka Eisenberga,
klasa 8,
Sekcja B
Przestarzały:

Możesz przeczytać o List motywacyjny

Fee Concession By Parents Sample/Template 4:

Parents should apply as soon as they know that they will need to be supported financially during their children’s education.

Do,
Dyrektor,
School Name
School Address
Date:

Subject: Request For Concession In School Fee.

Respected Sir,

I am Ashok Verma father of Mr. Mathan. He is the understudy of class 8th in your school. I am a poor person and works on daily wages in a private company.

My humble request in your honorable position is for the concession in the fee that, I can’t afford due to my family financial problem.

Kindly, show your kindness toward me and let my innocent Child a chance to carry on his education level.

Expecting sympathy toward you.

Supplicant,
Ashok Verma,
Signature
Date:

Application for Fee Concession FAQ

The application for Fee Concession is an online form that allows students to apply for fee concession.

To get a fee concession, you must be a student and be enrolled in full-time study at the University of Cape Town. You must also have been a resident for the last three years, or be a child of a deceased or retired person who was resident at the time of their death.

1. What is the process of applying for a fee concession?

In order to apply for a fee concession, you must show that you qualify for the concession. There are three ways to do this:

1. You have a low income and are eligible for the government’s low-income measure;

2. You receive a pension or allowance from a government agency;

3. You have a disability and are eligible for the disability tax credit.

When applying, it is important to note that there is no guarantee of success if you meet all three criteria, so it is always best to apply with evidence of your situation in case your application is denied.

2. Who should apply for fee concession?

Fee concession is a relief for some people who might have to pay a lot of fees that they cannot afford. It is given to those who are in the lower-income bracket.

The application process for fee concession is very simple, but there are certain criteria that need to be met like having a valid ID and proof of income.

If you want to apply for fee concession, make sure you meet the criteria and go through the process of submitting your application form.

3. How do I know if my fee concession application will be successful?

There are a lot of factors that can affect the success of an application. Factors like the company’s size, industry, and budget can determine if your application will be successful or not.

3. How do I know if my application will be successful?

There are a lot of factors that can affect the success of an application. Factors like the company’s size, industry, and budget can determine if your application will be successful or not.

4. If you are successful, what are the conditions that need to be met in order to qualify for a fee concession?

In order to qualify for a fee concession, the individual must meet certain conditions.

The individual must be in receipt of an income support payment or pension, and they must be living in the UK.

If you are successful, you will need to provide evidence of your eligibility for a concession.

5. When will I know if my fee concession application has been successful?

If your fee concession application has been successful, you will be notified via email. If you do not receive the email within a few days after submitting your application, please contact the Fee Concession Unit.

6. What is included in a fee concession letter (if something needs to be signed)?

A fee concession letter is a letter that is sent to a client in response to their request for a fee concession. It outlines the terms of the agreement and what will happen if they do not agree with them.

Most of these letters include information on how the fees are calculated, what will happen if they don’t agree to it and what happens if they don’t sign it.