The Program stypendialny CSC Jiangxi Normal University jest scholarship for international students. Proces ubiegania się o stypendium jest taki sam jak proces ubiegania się o przyjęcie. The Jiangxi Normal University posiada program stypendialny zachęcający studentów do study in China. Stypendia są dostępne dla studentów z różnych krajów, którzy zostali przyjęci przez uczelnię, a proces aplikacyjny jest taki sam dla wszystkich kandydatów.

Cze Program stypendialny Jiangxi Normal University CSC to stypendium dla studentów zagranicznych. Oferują miesięczne stypendium oprócz rocznego zwolnienia z czesnego. Kandydaci muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne i będą oceniani między innymi pod kątem znajomości języka angielskiego, wyników w nauce i zajęć pozalekcyjnych.

Stypendium CSC Jiangxi Normal University (JXNU) jest oferowane przez JXNU co roku, aby pomóc wybitnym studentom o wybitnych wynikach w nauce, silnych cechach przywódczych i doskonałym charakterze moralnym.

Chińska Rada Stypendialna co roku wybiera stypendystów z różnych krajów i pokrywa ich czesne, mieszkanie i miesięczne stypendium. Zapewnia im również nauczyciela języka angielskiego na miejscu przez jeden semestr studiów w Chinach.

Jiangxi Normal University to jeden z najlepszych uniwersytetów w Chinach, który oferuje wiele specjalizacji, w tym edukację, nauki społeczne, prawo, zarządzanie i wiele innych.

Światowy ranking Jiangxi Normal University

Światowy ranking Jiangxi Normal University to #1322 w najlepszych globalnych uniwersytetach. Szkoły są uszeregowane według ich wyników w zestawie powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

Jiangxi Normal University CSC Scholarship 2023

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2023 za pośrednictwem Rady Stypendialnej Chin (CSC)
Nazwa uniwersytetu: Uniwersytet Normalny Jiangxi
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Rodzaj stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Miesięczny zasiłek Stypendium uniwersyteckie Jiangxi Normal University: 2500 dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na utrzymanie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Zakwaterowanie?Pokój z 2 łóżkami pojedynczymi dla studentów i pokój jednoosobowy dla doktorantów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Zastosuj metodę stypendium Jiangxi Normal University: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Lista wydziałów Jiangxi Normal University

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy otrzymać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zatwierdzenie stypendium, więc do tego potrzebujesz linków wydziałowych swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, kliknij na wydział, a następnie na link wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są najbliżej twoich zainteresowań badawczych. Po znalezieniu odpowiedniego profesora są 2 główne rzeczy, których potrzebujesz

 1. Jak napisać wiadomość e-mail z prośbą o akceptację Kliknij tutaj (7 Przykłady wiadomości e-mail do profesora o przyjęcie w ramach stypendiów CSC). Kiedy profesor wyrazi zgodę na objęcie cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugie kroki.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Próbka listu akceptacyjnego

Kryteria kwalifikacji do stypendium na Uniwersytecie Normalnym Jiangxi

The Kryteria kwalifikacji Uniwersytet Normalny Jiangxi dla CSC Scholarship 2023 jest wymieniony poniżej.

 1. Wszyscy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium Jiangxi Normal University CSC
 2. Limity wiekowe dla studiów licencjackich to 30 lat, dla studiów magisterskich to 35 lat, a dla studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Wnioskodawca musi być w dobrym stanie zdrowia
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz aplikować z certyfikatem biegłości w języku angielskim

Dokumenty wymagane do Uniwersytet Normalny Jiangxi 2023

Podczas składania wniosku o stypendium CSC online należy przesłać dokumenty, bez przesyłania wniosku jest niekompletny. Poniżej znajduje się lista, którą należy przesłać podczas składania wniosku o stypendium rządu chińskiego dla Jiangxi Normal University.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC(Numer agencji Jiangxi Normal University, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy online Jiangxi Normal University
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypty szkolnictwa wyższego (kopia notarialna)
 5. Dyplom licencjacki
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie ostatnia wiza lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów lub Projekt badawczy
 9. Dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak rejestru karnego (Rekord zaświadczenia o odprawie policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Stypendium CSC Jiangxi Normal University 2023

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Postaraj się wziąć do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Aplikacja online Jiangxi Normal University na stypendium CSC 2023
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty do stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Nie ma opłaty za wniosek podczas składania wniosku online o stypendium rządu chińskiego
 6. Wydrukuj Obie karty aplikacyjne wraz z dokumentami wyślij e-mailem oraz przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Termin składania wniosków o stypendium Jiangxi Normal University

The Stypendialny portal internetowy otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz zacząć składać wnioski od listopada, a termin składania wniosków to: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności, Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże China Scholarship Council nominacje do zatwierdzenia. Kandydaci zostaną poinformowani o ostatecznej decyzji o przyjęciu podjętej przez CSC.

Jiangxi Normal University CSC Scholarship Result 2023

Wynik stypendium Jiangxi Normal University CSC zostanie ogłoszony pod koniec lipca, odwiedź Wynik Stypendium CSC sekcja tutaj. Możesz znaleźć Stypendium CSC i uniwersytety Status aplikacji online i ich znaczenie tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.