Stypendium podróżne dla doktorantów (student z Pakistanu)

>>>>>Dla procesu stypendialnego wyjazdu głównie dla doktorantów<<<<<<

1) Złóż ofertę podróży lotniczej w biurze podróży na co najmniej 42 dni przed przyjazdem.
2) Idź do kachehri w swoim okręgu i kup papier do pieczątek za 100 Rs (za poręczenie). Wydrukuj na nim wzór pobrany ze strony internetowej HEC
3) Zrób pieczęć od komisarza przysięgi i sędziego pierwszej klasy.
4) Wypełnij formularz pobrany ze strony internetowej hec.
5) Jedna fotokopia MS/M.Phil najlepiej poświadczona przez HEC (jeśli nie możesz ponownie udać się do HEC, dołącz jej prostą dwustronną fotokopię.
6) Kopia paszportu i CNIC
7) Kserokopie CNIC 2 świadków i 2 poręczeń.
8) Dołącz również kopię listu z nagrodami / listu rekrutacyjnego.

Śledź ten link:http://www.hec.gov.pk/…/CONFERENCESANDMEETINGS/TGTMSMPHILPH…

Pobierz formularz:http://www.hec.gov.pk/…/SC…/Documents/Application%20Form.pdf

Wykonaj te kroki, ale pamiętaj, że musisz zapłacić za bilet, gdy proces się zakończy. Najprawdopodobniej po wstąpieniu na uczelnię goszczącą.