Dokumenty wymagane do procesu VISA w Pakistanie

>>>>>Dokumenty wymagane do procesu wizowego<<<<<<<

Proces wizowy został podzielony na dwie fazy.

1– Idź do biura autobusu Shuttle i wpisz swoje imię na listę 50 osób
niż dadzą ci token.
2– Następnie musisz iść do ambasady i ustawić się w kolejce (poczekaj na swoją kolej)

Wymagaj szczegółów dokumentów:

1. Formularz wizowy otrzymany z uczelni
2. Zawiadomienie o przyjęciu
3. Kopia paszportu
4. Oryginał medyczny
5. Zaświadczenie o charakterze policyjnym atestowane przez MOFA
6. Stopień od wyższego do niższego
7. Formularz wniosku wizowego z załączonym zdjęciem

8- Kserokopie wraz z paszportem i białym zdjęciem w tle

Oryginalne dokumenty, których może zażądać:

1. Formularz wizowy
2. Zawiadomienie o przyjęciu
3. Stopień
4. Certyfikat postaci policyjnej (oryginał)