Stypendium CSC Capital Normal University zapewnia studentom zagranicznym możliwość studiowania w Chinach. Stypendium jest finansowane przez rząd chiński i przyznawane kwalifikującym się wnioskodawcom na podstawie doskonałości akademickiej, zajęć pozalekcyjnych i potrzeb finansowych. Stypendium obejmuje czesne, koszty zakwaterowania, ubezpieczenie medyczne i zasiłek na życie. Zapewnia odbiorcom także inne korzyści, takie jak koszty podróży i możliwość udziału w programach wymiany. Dzięki temu stypendium studenci mogą kontynuować naukę na Capital Normal University i zdobyć cenną wiedzę, która pomoże im odnieść sukces w przyszłych przedsięwzięciach.

Capital Normal University (CNU) oferuje studentom zagranicznym różne rodzaje stypendiów, w tym stypendium rządu chińskiego (stypendium CSC) i stypendium Capital Normal University.

Stypendium rządu chińskiego (stypendium CSC) to pełne stypendium ufundowane przez rząd chiński w celu wspierania studentów zagranicznych studiujących w Chinach. Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie, koszty utrzymania i kompleksowe ubezpieczenie medyczne. Osoby ubiegające się o stypendium CSC muszą złożyć wniosek za pośrednictwem chińskiej ambasady lub konsulatu w swoim kraju, a proces selekcji jest wysoce konkurencyjny.

Stypendium Capital Normal University jest również dostępne dla studentów zagranicznych, którzy chcą studiować na CNU. Stypendium pokrywa czesne, zakwaterowanie i koszty utrzymania. Proces selekcji opiera się na wynikach w nauce studenta, znajomości języka i innych kwalifikacjach.

Światowy ranking uniwersytetów Capital Normal

Światowy ranking Capital Normal University zajmuje 1003 miejsce na liście najlepszych uniwersytetów na świecie. Szkoły są klasyfikowane na podstawie wyników osiąganych za pomocą zestawu powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

Stypendium CSC Capital Normal University 2024

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2024 za pośrednictwem chińskiej Rady Stypendialnej (CSC)
Nazwisko University: Stołeczny Uniwersytet Normalny
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Typ stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Miesięczne stypendium kapitałowe Normalne stypendium uniwersyteckie: 2500 RMB dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na życie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Nocleg (Pokój z dwoma łóżkami dla studentów i pokój jednoosobowy dla studentów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Zastosuj stypendium uniwersyteckie Method Capital Normal: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Lista wydziałów Capital Normal University

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy uzyskać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zgodę na stypendium, dlatego potrzebujesz linków do wydziału swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, kliknij na wydział, a następnie na link do wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są oni najbliżej Twoich zainteresowań badawczych. Kiedy już znajdziesz odpowiedniego profesora, potrzebujesz dwóch głównych rzeczy

 1. Jak napisać wiadomość e-mail zawierającą list akceptacyjny Kliknij tutaj (7 próbek wiadomości e-mail do profesora w sprawie przyjęcia na stypendia CSC). Gdy profesor wyrazi zgodę na objęcie Cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugi krok.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Próbka listu akceptacyjnego

Kryteria kwalifikacyjne do stypendium na Capital Normal University

Połączenia Kryteria kwalifikowalności Stołeczny Uniwersytet Normalny dla stypendium CSC 2024 jest wymienione poniżej. 

 1. Wszyscy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium CSC Capital Normal University
 2. Granice wieku w przypadku studiów licencjackich wynoszą 30 lat, w przypadku studiów magisterskich – 35 lat, a w przypadku studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Osoba ubiegająca się o wizę musi cieszyć się dobrym zdrowiem
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz ubiegać się o certyfikat znajomości języka angielskiego

Dokumenty wymagane do Stołeczny Uniwersytet Normalny 2024

Podczas składania wniosku online o stypendium CSC musisz przesłać dokumenty, bez przesyłania wniosek jest niekompletny. Poniżej znajduje się lista, którą należy przesłać podczas składania wniosku o stypendium rządu chińskiego dla Capital Normal University.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC (numer agencji Capital Normal University, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy on-line Stołeczny Uniwersytet Normalny
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypcje szkolnictwa wyższego (kopia potwierdzona notarialnie)
 5. Dyplom licencjata
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie najnowszą wizę lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów or Wniosek Badania
 9. dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak wpisu do rejestru karnego (Zapis świadectwa odprawy policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Stypendium CSC Capital Normal University 2024

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Spróbuj dostać od niego do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Aplikacja online Capital Normal University na stypendium CSC 2024
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty dotyczące stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Podczas składania wniosku online o stypendium rządu Chinse nie jest pobierana żadna opłata za złożenie wniosku
 6. Wydrukuj oba formularze zgłoszeniowe wraz z dokumentami przesłanymi e-mailem lub przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Termin składania wniosków o stypendium Capital Normal University

Połączenia Portal stypendialny online otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz rozpocząć składanie wniosków od listopada, a ostateczny termin składania wniosków upływa: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże Chińskiej Radzie Stypendialnej nominacje do zatwierdzenia. O ostatecznej decyzji o przyjęciu na studia podjętą przez CSC kandydaci zostaną poinformowani.

Wynik stypendialny CSC Capital Normal University 2024

Wyniki stypendium CSC Capital Normal University zostaną ogłoszone pod koniec lipca. Zapraszamy do odwiedzenia strony Wynik stypendium CSC sekcję tutaj. Możesz znaleźć Status aplikacji stypendialnej CSC i uniwersytetów online oraz ich znaczenie tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.