Nama UniversitiPautan senarai fakulti
Universiti Normal China Timurhttp://www.chem.ecnu.edu.cn
Universiti sains dan teknologi china selatanhttp://www.scut.edu.cn/ce/
Universiti Normal Beijinghttp://www.chem.bnu.edu.cn/english/faculty/organic/
Universiti Timur Lauthttp://cos.neu.edu.cn/CollectionPage.aspx?newstype=32831c2b-6424-49f5-aad1-ac35d5683754
Uni biasa barat lauthttps://rsc.nwnu.edu.cn/Cate.Action?Cate=7
Universiti Fudanhttp://www.chemistry.fudan.edu.cn/
Universiti Normal Hainanhttp://hgxy.hainnu.edu.cn/
Universiti Sihuanhttp://chem.scu.edu.cn/EnglishSite
Universiti Teknologi Kimia Beijinghttp://sci.buct.edu.cn/szdw/jsml/index.htm
Universiti Nanjinghttp://chem.nju.edu.cn/english/Faculty.asp
Universiti Teknologi Henan (HAUT)http://lysp.haut.edu.cn/szdw/yjsds.htm
http://jdxy.haut.edu.cn/xygk1/szdw/js.htm
http://tj.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm
http://computer.haut.edu.cn/szdw.htm
http://hxhgyhjxy.haut.edu.cn/xygk/jsfc.htm
http://swxy.haut.edu.cn/szdw.htm
http://mse.haut.edu.cn/info/1009/1040.htm
http://cee.haut.edu.cn/yjsjy/dsjj.htm
http://economics.haut.edu.cn/info/1098/6540.htm
http://sfl.haut.edu.cn/xygk/szdw.htm
http://law.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm
http://xwxy.haut.edu.cn/jyjx/msfc.htm
http://mks.haut.edu.cn/xygk/szjs.htm
Universiti Zhengzhou
http://www.zzu.edu.cn/jiaoshi.htm
http://www.zzu.edu.cn/personal.htm
Universiti Geosains China (CUG)
http://www.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm
http://www.cug.edu.cn/szdw/jxms.htm
http://rsc.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm
Universiti NANJINGhttps://hwxy.nju.edu.cn/_t486/4f/16/c6146a151318/page.htm
https://hwxy.nju.edu.cn/_t486/wlowchart/list.htm
https://www.nju.edu.cn/EN/schools_departments/list.htm
Universiti Normal Mudanjiangrsc.mdjnu.cn
Universiti sains dan Teknologi Huazhonghttp://iso.hust.edu.cn/
http://english.hust.edu.cn/Faculty/Faculty_by_School.htm
Universiti Perhutanan Timur Laut (NEFU)
https://forestry.nefu.edu.cn/szdw/jzyg.htm
https://wildlife.nefu.edu.cn/szdw1.htm
http://cem.nefu.edu.cn/szdw.asp?id=14
http://cmee.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=232
https://wenfa.nefu.edu.cn/xygk/szdw.htm
http://zspgc.nefu.edu.cn/bks/szdw2/1786.htm
https://jtxy.nefu.edu.cn/szll/js.htm
https://life.nefu.edu.cn/szdw/xyjs1.htm
http://mks.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=179&classid=szdw
Universiti Sunyatsunhttp://www.sysu.edu.cn/2012/en/academics/academics01/index.htm
Universiti Teknologi Dalianhttp://en.dlut.edu.cn/department/Schools_Departments.htm
Universiti Shanghaiapply.shu.edu.cn
Universiti Normal Guizhou(GZNU)http://wxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://lzxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://esem.gznu.edu.cn/Faculty/Faculty.htm
http://jky.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://phy.gznu.edu.cn/szdw/bsfc.htm
http://sjxy.gznu.edu.cn/KYXS/szdw/szdw.htm
http://dhxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://dhxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://cmee.gznu.edu.cn/szdw.htm
Universiti Politeknik Barat Lauthttp://en.nwpu.edu.cn/EnglishNew/Academics/Schools.htm
http://www.npu.edu/academics/faculty-profi
Universiti Fudanhttp://www.fudan.edu.cn/en/channels/view/61
http://iso.fudan.edu.cn/xuewei.htm#ywsk
Institut Teknologi Beijinghttp://english.buct.edu.cn/colleges/index.htm
Universiti Teknologi China Selatanhttp://www2.scut.edu.cn/hr/4287/list.htm
Universiti Normal China Selatan (SCNU)http://life.scnu.edu.cn/xueyuangaikuang/shizijianshe/dsjj/
http://jky.scnu.edu.cn/team/anxisuozuolan/jiaoyuxuexi/
Universiti Normal Fujian (FNU)http://jjxy.fjnu.edu.cn/3838/list.htm
http://jjxy.fjnu.edu.cn/3839/list.htm
Universiti Perubatan Chongqinghttp://english.cqmu.edu.cn/s/64/t/292/p/1/c/3950/d/4028/list.htm

 

Senarai Fakulti Beberapa Universiti. ( CSC )

1) Universiti Normal China Timur
http://www.chem.ecnu.edu.cn

2) Universiti sains dan teknologi china selatan
http://www.scut.edu.cn/ce/

3) Universiti Normal Beijing
http://www.chem.bnu.edu.cn/english/faculty/organic/

4) Universiti Timur Laut
http://cos.neu.edu.cn/SinglePage.aspx

5) Uni biasa barat laut
https://www.nwnu.edu.cn/cate.do?cate=0942

6) Universiti Fudan
http://www.chemistry.fudan.edu.cn/

7) Universiti Normal Hainan
http://hgxy.hainnu.edu.cn/

?Universiti Sihuan
http://chem.scu.edu.cn/EnglishSite

9) Universiti Teknologi Kimia Beijing
http://sci.buct.edu.cn/szdw/jsml/index.htm

10) Universiti Nanjing
http://chem.nju.edu.cn/english/Faculty.asp

Universiti Teknologi Henan (HAUT)
Senarai Fakulti Semua jabatan dan Guru
Kolej Bijirin, Minyak dan Makanan
http://lysp.haut.edu.cn/szdw/yjsds.htm

Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrik
http://jdxy.haut.edu.cn/xygk1/szdw/js.htm

Pusat Pengajian Seni Bina Awam dan Seni Bina
http://tj.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm

Kolej Sains Maklumat dan Kejuruteraan
http://computer.haut.edu.cn/szdw.htm

Sekolah Kimia, Kimia dan Alam Sekitar
http://hxhgyhjxy.haut.edu.cn/xygk/jsfc.htm

Kolej Kejuruteraan Bio
http://swxy.haut.edu.cn/szdw.htm

sains bahan dan Sekolah Kejuruteraan
http://mse.haut.edu.cn/info/1009/1040.htm

Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik
http://cee.haut.edu.cn/yjsjy/dsjj.htm

Pusat Pengajian Ekonomi dan Perdagangan
http://economics.haut.edu.cn/info/1098/6540.htm

Kolej Bahasa Asing
http://sfl.haut.edu.cn/xygk/szdw.htm

Sekolah undang-undang
http://law.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm

Institut berita dan penyiaran
http://xwxy.haut.edu.cn/jyjx/msfc.htm

akademi Marxisme
http://mks.haut.edu.cn/xygk/szjs.htm

Universiti Zhengzhou
Senarai Fakulti Semua jabatan dan Guru
http://www.zzu.edu.cn/jiaoshi.htm
http://www.zzu.edu.cn/personal.htm

Universiti Geosains China (CUG)
Senarai Fakulti Semua jabatan dan Guru
http://www.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm
http://www.cug.edu.cn/szdw/jxms.htm
http://rsc.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm

Universiti NANJING

https://hwxy.nju.edu.cn/_t486/4f/16/c6146a151318/page.htm
https://hwxy.nju.edu.cn/_t486/wlowchart/list.htm

Sekolah dan Fakulti
https://www.nju.edu.cn/EN/schools_departments/list.htm

Universiti Normal Mudanjiang
Senarai Fakulti Semua jabatan dan Guru

rsc.mdjnu.cn

Universiti sains dan Teknologi Huazhong

http://iso.hust.edu.cn/

Sekolah dan Jabatan
http://english.hust.edu.cn/Acad…/Sekolah_dan_Jabatan.htm

Fakulti Jabatan yang berbeza
http://english.hust.edu.cn/Faculty/Faculty_by_School.htm

Universiti Perhutanan Timur Laut (NEFU)
Senarai Fakulti Semua jabatan dan Guru
Sekolah Perhutanan

https://forestry.nefu.edu.cn/szdw/jzyg.htm

Kolej sumber hidupan liar
https://wildlife.nefu.edu.cn/szdw1.htm

Kolej ekonomi dan pengurusan
http://cem.nefu.edu.cn/szdw.asp?id=14

Kolej kejuruteraan mekanikal dan elektrikal
http://cmee.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=232

Kolej Undang-undang
https://wenfa.nefu.edu.cn/xygk/szdw.htm

Kejuruteraan dan teknologi kolej
http://zspgc.nefu.edu.cn/bks/szdw2/1786.htm

Kolej jika Trafik
https://jtxy.nefu.edu.cn/szll/js.htm

Kolej Sains Hayat
https://life.nefu.edu.cn/szdw/xyjs1.htm

Kolej Marxisme
http://mks.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=179&classid=szdw

Universiti Sunyatsun

http://www.sysu.edu.cn/…/academics/a…/academics03a/index.htm

Universiti Teknologi Dalian

Fakulti dan Sekolah
http://en.dlut.edu.cn/department/Schools_Departments.htm

13: Universiti Shanghai

apply.shu.edu.cn

Universiti Normal Guizhou(GZNU)
Senarai Fakulti Semua jabatan dan Guru
Sekolah Bahasa dan Kesusasteraan Cina
http://wxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
Pusat Pengajian Sejarah dan Sains Politik
http://lzxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
Pusat Pengajian Ekonomi dan Pengurusan
http://esem.gznu.edu.cn/Faculty/Faculty.htm
Pusat Pengajian Sains Pendidikan
http://jky.gznu.edu.cn/szdw.htm
Pusat Pengajian Fizik dan Sains Elektronik
http://phy.gznu.edu.cn/szdw/bsfc.htm
Pusat Pengajian Kimia dan Sains Bahan
http://chem.gznu.edu.cn/list.jsp
Pusat Pengajian Sains Hayat
http://sjxy.gznu.edu.cn/KYXS/szdw/szdw.htm
Pusat Pengajian Sains Geografi dan Alam Sekitar
http://dhxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrik
http://cmee.gznu.edu.cn/szdw.htm
Pusat Pengajian Bahan dan Kejuruteraan Senibina
http://cjxy.gznu.edu.cn/list.jsp

Program Biasiswa Kerajaan China Universiti Politeknik Barat Laut
Sekolah
http://en.nwpu.edu.cn/EnglishNew/Academics/Schools.htm

Fakulti Sekolah Berbeza
http://www.npu.edu/academics/faculty-profiles

Universiti Fudan

Senarai Fakulti Sekolah Berbeza

1)http://www.fudan.edu.cn/en/channels/view/61
Proses kemasukan Program yang diajar dalam Bahasa Inggeris
2)http://iso.fudan.edu.cn/xuewei.htm#ywsk

Institut Teknologi Beijing

jabatan

http://english.buct.edu.cn/colleges/index.htm
Laman web masih dalam pembinaan.
http://english.buct.edu.cn/identitycha…/facultynew/index.htm

Universiti Teknologi China Selatan

Senarai fakulti

http://www2.scut.edu.cn/hr/4287/list.htm

Universiti Normal China Selatan (SCNU)

Senarai Fakulti Semua jabatan dan Guru
Pusat Pengajian Sains Hayat
http://life.scnu.edu.cn/xueyuangaikuang/shizijianshe/dsjj/
Jabatan Pendidikan
http://jky.scnu.edu.cn/team/anxisuozuolan/jiaoyuxuexi/

Universiti Normal Fujian (FNU)

Senarai Fakulti Semua jabatan dan Guru
Pusat Pengajian Ekonomi
http://jjxy.fjnu.edu.cn/3838/list.htm
http://jjxy.fjnu.edu.cn/3839/list.htm
Kolej Bahasa Asing
http://cfl.fjnu.edu.cn/szdw/list.htm
Kolej Pembangunan Sosial
http://csh.fjnu.edu.cn/3695/list.htm
Kolej Matematik dan Informatik
http://math.fjnu.edu.cn/4820/list.htm
Kolej Kejuruteraan Fotonik dan Elektronik
http://paee.fjnu.edu.cn/szdw/list.htm
Kolej Sains Bahan dan Kejuruteraan
http://mater.fjnu.edu.cn/szdw/main.htm
Kolej Sains Geografi
http://geo.fjnu.edu.cn/9732/list.htm
Kolej Perisian
http://cse.fjnu.edu.cn/2680/list.htm
Kolej Kimia dan Kejuruteraan Kimia
http://chce.fjnu.edu.cn/3497/list.htm
http://chce.fjnu.edu.cn/3499/list.htm
Kolej Sains dan Kejuruteraan Alam Sekitar
http://env.fjnu.edu.cn/3307/list.htm
Kolej Sains Hayat
http://life.fjnu.edu.cn/4523/list.htm

Universiti Perubatan Chongqing

http://english.cqmu.edu.cn/…/t/2…/p/1/c/3950/d/4028/list.htm