Pengesahan notari adalah keperluan yang sangat penting dan biasa untuk dokumen, Pengesahan notari boleh didapati seperti afidavit, perjanjian, surat kuasa wakil, salinan sijil kelahiran, sijil perkahwinan, CNIC, pasport dan sijil ijazah dll.

Adakah anda merancang untuk melancong ke luar negara, memohon pekerjaan atau melanjutkan pengajian tinggi di luar negara? Jika ya, maka anda mungkin pernah mendengar tentang istilah "Perakuan Notari". Ia merupakan langkah penting dalam proses mengesahkan kesahihan dokumen, terutamanya apabila ia akan digunakan di negara asing. Dalam artikel ini, kita akan mendalami maksud Pengesahan Notari, kepentingannya, dan proses yang terlibat.

Pengesahan notari dokumen diperlukan di Pakistan untuk urusan mahkamah, untuk penyerahan dokumen di banyak jabatan kerajaan, dan di kedutaan di negara asing.

Bagaimana untuk mendapatkan Notari Attestation

Di Pakistan, ramai peguam berdaftar telah dianugerahkan lesen untuk notari / mengesahkan salinan foto selepas menyemak dan menyemak dokumen asal dan dokumen penting lain seperti afidavit dsb. Peguam tersebut dipanggil Notari Awam dan mereka mengenakan bayaran terhadap pengesahan setiap kertas.

Bersama-sama dengan pengesahan notari di Pakistan, terdapat satu lagi pengesahan yang dipanggil pengesahan dokumen daripada Majistret Kelas Pertama. Pengesahan ini kebanyakannya diperlukan untuk penggunaan dokumen di negara asing.

Cuma anda hanya perlu pergi ke mahkamah daerah anda boleh meminta sesiapa sahaja yang anda mahu membuat pengesahan dokumen pendidikan anda, semua orang tahu di sana tentang perhatian.

Apakah Pengesahan Notari?

Pengesahan Notari ialah satu proses pengesahan dan pengesahan tandatangan dan meterai seorang notari awam pada dokumen. Notari awam adalah individu yang diberi kuasa yang mempunyai kuasa undang-undang untuk menyaksikan dan mengesahkan tandatangan pada dokumen. Proses Pengesahan Notari dilakukan untuk memastikan dokumen tersebut adalah tulen dan sah.

Kepentingan Perakuan Notari

Untuk Tujuan Pendidikan

Jika anda merancang untuk belajar di luar negara, anda perlu menyerahkan beberapa dokumen ke universiti atau kolej yang anda mohon. Dokumen ini mungkin termasuk transkrip, helaian markah, ijazah dan sijil lain. Pengesahan Notari adalah penting untuk mengesahkan kesahihan dokumen ini. Tanpa Pengesahan Notari yang betul, permohonan anda mungkin ditolak, atau anda mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan visa pelajar anda.

Untuk Tujuan Pekerjaan

Apabila anda memohon pekerjaan di luar negara, anda akan dikehendaki menyerahkan pelbagai dokumen, termasuk kelayakan pendidikan anda, sijil pengalaman dan dokumen lain yang berkaitan. Pengesahan Notari adalah penting untuk mengesahkan kesahihan dokumen ini. Kekurangan Pengesahan Notari boleh menyebabkan kelewatan atau penolakan permohonan kerja anda.

Untuk Tujuan Imigresen

Jika anda merancang untuk berhijrah ke negara lain, Pengesahan Notari adalah penting untuk memastikan bahawa dokumen anda adalah sahih dan sah. Pihak berkuasa imigresen di kebanyakan negara memerlukan Pengesahan Notari untuk dokumen seperti sijil kelahiran, sijil perkahwinan, sijil pelepasan polis dan dokumen lain yang berkaitan.

Untuk Tujuan Undang-undang

Perakuan Notari juga diperlukan untuk tujuan undang-undang, seperti pemindahan harta, pengangkatan, dan perkara undang-undang lain. Dokumen undang-undang perlu diperakui oleh notari awam untuk memastikan ia mengikat dan boleh dikuatkuasakan secara sah.

Proses Perakuan Notari

Proses Pengesahan Notari melibatkan langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Pengesahan Dokumen

Langkah pertama ialah mengesahkan kesahihan dokumen. Ini dilakukan dengan menyemak tandatangan, meterai dan butiran lain yang berkaitan pada dokumen.

Langkah 2: Notarisasi Dokumen

Setelah dokumen disahkan, notari awam akan mengesahkan dokumen tersebut dengan menampal tandatangan dan meterainya. Langkah ini mengesahkan bahawa notari awam telah menyaksikan penandatanganan dokumen dan telah mengesahkan identiti penandatangan.

Langkah 3: Pengesahan Dokumen

Langkah seterusnya ialah mengesahkan dokumen. Ini dilakukan dengan menyerahkan dokumen yang telah disahkan kepada jabatan atau agensi kerajaan masing-masing untuk pengesahan selanjutnya. Proses pengesahan berbeza dari negara ke negara.

Langkah 4: Pengesahan oleh Kedutaan/Konsulat

Langkah terakhir ialah mendapatkan dokumen yang disahkan oleh kedutaan atau konsulat negara di mana dokumen tersebut akan digunakan. Kedutaan atau konsulat mengesahkan kesahihan dokumen dan membuktikan tandatangan dan meterai notari awam.

Soalan Lazim (Soalan Lazim)

Apakah perbezaan antara Notarisasi dan Pengesahan?

Notari adalah proses mengesahkan dan mengesahkan tandatangan pada dokumen oleh notari awam. Pengesahan pula ialah proses pengesahan ketulenan dokumen yang disahkan oleh agensi kerajaan atau kedutaan/konsulat.

Apakah dokumen yang memerlukan Pengesahan Notari?

Dokumen yang memerlukan Pengesahan Notari termasuk sijil pendidikan, sijil pekerjaan, sijil kelahiran, sijil perkahwinan, sijil pelepasan polis dan dokumen undang-undang lain.

Berapa lamakah proses Pengesahan Notari?

Proses Pengesahan Notari boleh mengambil masa dari beberapa hari hingga beberapa minggu, bergantung pada negara tempat dokumen itu akan digunakan dan bilangan dokumen yang perlu disahkan.

Adakah mungkin untuk mendapatkan Pengesahan Notari untuk dokumen digital?

Ya, adalah mungkin untuk mendapatkan Pengesahan Notari untuk dokumen digital. Walau bagaimanapun, proses mungkin berbeza-beza bergantung pada negara dan jenis dokumen.

Bolehkah seseorang melaksanakan Perakuan Notari pada dokumen mereka sendiri?

Tidak, seseorang tidak boleh melaksanakan Pengesahan Notari pada dokumen mereka sendiri. Pengesahan Notari perlu dilakukan oleh notari awam yang bertauliah.

Kesimpulan

Pengesahan Notari adalah langkah penting dalam proses mengesahkan kesahihan dokumen, terutamanya apabila ia akan digunakan di negara asing. Ia adalah proses yang melibatkan pengesahan dokumen, notari dokumen, pengesahan dokumen, dan pengesahan oleh kedutaan/konsulat. Proses Pengesahan Notari mungkin mengambil masa dan usaha, tetapi adalah perlu untuk memastikan bahawa dokumen anda adalah tulen dan sah.