The Biasiswa Kerajaan Shanghai Kelas Bdibuka mohon sekarang. Untuk mengembangkan lagi pendidikan pelajar antarabangsa dan menarik lebih ramai pelajar antarabangsa yang cemerlang untuk belajar di Shanghai, Suruhanjaya Pendidikan Perbandaran Shanghai telah mengasaskan "Biasiswa Kerajaan Shanghai untuk Pelajar Antarabangsa" (selepas ini dirujuk kepada Biasiswa). Ia ditubuhkan untuk membiayai pelajar antarabangsa yang cemerlang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda atau ke atas di institusi pengajian tinggi (selepas ini dirujuk sebagai IPT) di Shanghai.

KATEGORI PEMOHON DAN TEMPOH Biasiswa Kerajaan Shanghai Kelas B

Pelajar antarabangsa yang cemerlang yang melanjutkan pengajian di IPT di Shanghai.

Biasiswa Kerajaan Shanghai Kelas B KRITERIA & KELAYAKAN

 1. Pemohon hendaklah bukan warganegara Cina dan berada dalam keadaan sihat.
  b. Pemohon untuk program ijazah kedoktoran mesti mempunyai ijazah sarjana dan berumur di bawah 40 tahun.
  c. Pemohon untuk program ijazah sarjana mesti memiliki ijazah sarjana muda dan berumur di bawah 35 tahun.
  d. Pemohon untuk program sarjana muda mesti mempunyai diploma sekolah menengah kanan dan berumur di bawah 25 tahun.
  e. Pemohon harus mempunyai prestasi akademik yang baik.
  f. Pemohon tidak sepatutnya menjadi penerima biasiswa kerajaan China yang lain pada masa yang sama.

NILAI Biasiswa Kerajaan Shanghai Kelas B

The biasiswa separa meliputi penepian tuisyen dan insurans perubatan komprehensif.

Kategori SokonganBidang pengajianTuisyen(CNY setahun)Insurans perubatan

(CNY setahun)

Jumlah

(CNY setahun)

pelajar sarjana mudasaya2022080020800
II2300080023800
III2700080027800
pelajar sarjanasaya2500080025800
II2900080029800
III3400080034800
pelajar kedoktoransaya3300080033800
II3800080038800
III4500080045800

NOTA: Bidang Pengajian I merangkumi Falsafah, Ekonomi, Pengajian Undang-undang, Pendidikan, Kesusasteraan, Sejarah dan Pengurusan; Bidang Pengajian II merangkumi Sains, Kejuruteraan, dan Pertanian; Bidang Pengajian III merangkumi Seni Halus dan Perubatan.

PERMOHONAN Kelas B Biasiswa Kerajaan Shanghai

Pemohon hendaklah memohon terus ke IPT di Shanghai sekali dalam satu tahun akademik. Pemohon yang memenuhi syarat kelayakan boleh memohon secara berterusan.
Permohonan diterima mulai Januari. Untuk tarikh akhir permohonan tertentu, pemohon hendaklah merujuk kepada IPT yang berkaitan.

DOKUMEN PERMOHONAN Kelas B Biasiswa Kerajaan Shanghai

Pemohon hendaklah mengisi dan menyerahkan dokumen berikut dengan benar, betul dan lengkap:
a. Borang permohonan biasiswa Kelas B: Borang tersebut hendaklah disalin dalam bahasa Cina atau Inggeris.
b. Diploma tertinggi (fotostat notari): Pemohon di universiti juga hendaklah memberikan bukti status pelajar. Dokumen dalam bahasa selain bahasa Cina atau Inggeris mesti dilampirkan dengan terjemahan notari dalam bahasa Cina atau Inggeris.
c. Transkrip akademik: Transkrip dalam bahasa selain bahasa Cina atau Inggeris mesti dilampirkan dengan terjemahan notari dalam bahasa Cina atau Inggeris.
d. Bagi pemohon ijazah sarjana atau kedoktoran, pelan kajian atau penyelidikan dalam bahasa Cina atau dalam bahasa Inggeris (1,000 perkataan atau ke atas) hendaklah dikemukakan.
e. Surat pengesyoran: Pemohon ijazah sarjana atau kedoktoran hendaklah mengemukakan dua surat pengesyoran dalam bahasa Cina atau Inggeris daripada profesor atau profesor bersekutu di IPT yang mereka lulus.
f. Pemohon muzik dan seni diminta menghantar karya pemohon sendiri mengikut syarat khusus daripada IPT.
g. Sila ambil perhatian bahawa dokumen permohonan TIDAK akan dikembalikan.

FASAL LAIN

IPT dan kepakaran:
Semua IPT dan kepakaran yang layak menerima pelajar biasiswa antarabangsa yang disahkan oleh Majlis Biasiswa China diamanahkan untuk mendidik pelajar di bawah program Biasiswa Kerajaan Shanghai. Untuk butiran sila semak Panduan Belajar di Shanghai di laman web Suruhanjaya Pendidikan Perbandaran Shanghai (http://www.shmec.gov.cn/web/xxgk/shanghai/index.php)atau semak laman web Majlis Biasiswa China ( http://www.csc.edu.cn).
ion dan pemberitahuan:
Jawatankuasa di IPT berkaitan akan menilai semua permohonan. Keputusan akan dimajukan kepada pemohon dalam bentuk bertulis.