Biasiswa Sarjana Muda Antarabangsa Universiti Geosains China di China

Biasiswa Sarjana Muda Antarabangsa Universiti Geosains China di China, Permohonan adalah dipelawa untuk Biasiswa Sarjana Muda Antarabangsa CUG untuk tahun akademik. Pelajar bukan Cina layak memohon program biasiswa ini.

Matlamat biasiswa adalah untuk menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar antarabangsa (Bukan Cina).

Mengenai Universiti: Universiti Geosains China (CUG), yang ditubuhkan pada tahun 1952, ialah salah satu daripada "211" universiti projek yang bergabung dengan Kementerian Pendidikan China, dan juga merupakan pusat penyelidikan dan pangkalan latihan bakat untuk Sains Bumi, Sumber dan Alam Sekitar di China. CUG ialah salah satu universiti komprehensif utama negara China. CUG ialah salah satu universiti kumpulan pertama yang disenaraikan dalam Projek "211" Kebangsaan.

Degree Level: Biasiswa tersedia untuk mengikuti program sarjana muda.

Available Subject: Biasiswa diberikan dalam mana-mana mata pelajaran yang ditawarkan oleh universiti.

Scholarship Benefits: Anugerah biasiswa:

Jenis-jenis BiasiswaInsentifJumlah BiasiswaKumpulan GanjaranProgram Permohonan
Jenis APercuma tuisyen tahun pertama22022 setiap pelajarmahasiswaSemua sarjana muda jurusan CUG
Type BPercuma penginapan tahun pertama8400 setiap pelajarmahasiswaSemua sarjana muda jurusan CUG

Eligibility: The following criteria must be met in order for applicants to be eligible for the scholarship:

Program sarjana muda: Pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas, bukan warganegara China dengan penutup pasport yang sah, berada dalam keadaan sihat, telah memperoleh diploma sekolah menengah tinggi dan mempunyai kelayakan universiti.

Note:

  • Pemohon mesti mempunyai sikap positif terhadap pengajian dan mempunyai penarafan akademik yang baik;
  • HSK tahap 4 atau ke atas;
  • Tiada penerima biasiswa lain pada masa yang sama.

Warganegara yang Layak: Non-Chinese students are eligible to apply for this scholarship programme.

Application Procedure: Cara permohonan adalah dalam talian. Dokumen Permohonan

  • Satu salinan borang permohonan yang lengkap hendaklah dimuat turun daripada sistem permohonan dalam talian dan diimbas dengan tandatangan dan gambar yang dilampirkan;
  • Satu salinan pasport yang sah (halaman maklumat peribadi);
  • Satu sijil tamat pengajian tinggi sekolah tinggi (pelajar yang dijangka tamat pengajian hendaklah memberikan surat rasmi yang menyatakan tarikh tamat pengajian yang dijangkakan) mestilah dokumen asal atau salinan yang disahkan sama ada dalam bahasa Cina atau Inggeris;
  • Satu salinan transkrip akademik yang sepadan (salinan asal atau notari), dan transkrip akademik dalam bahasa selain bahasa Cina atau Inggeris mesti diterjemahkan dan disahkan notari;
  • Satu salinan transkrip akademik HSK;
  • “Rekod Pemeriksaan Fizikal untuk Warga Asing” (dicetak oleh pihak berkuasa kuarantin China) salinan boleh diperolehi daripada.

Borang permohonan

Deadline: Tarikh akhir permohonan biasiswa ialah 30 Jun 2022.

Scholarship Link