Die Tianjin Universiteit se eerste groep nominasieslys van 2022 Chinese regeringsbeursresultaat 2022 aangekondig.

In 1895 het Sheng Xuanhuai sy gedenkteken aan die Guangxu-keiser voorgelê om goedkeuring te vra om 'n moderne hoëronderwysinstelling in Tianjin op te rig. Na goedkeuring op 2 Oktober 1895 is Peiyang Western Study College deur hom en die Amerikaanse opvoeder Charles Daniel Tenney gestig en later ontwikkel tot die Peiyang Universiteit.

Dit was die eerste universiteit wat 'n vierjarige graad in moderne hoër onderwys in China verskaf het. Die universiteit het homself geskoei op die beroemde Amerikaanse universiteite en het ten doel gehad om China te verjong deur gekwalifiseerde personeel met nuwe wetenskaplike en tegnologiese kennis op te lei. Na die PR China se stigting en universiteitsherstrukturering, het Peiyang Universiteit in 1951 die Tianjin Universiteit herdoop.

Find your name in below list.

Tweede groep nominasieslys van 2022 Chinese regeringsbeurs sal binne een maand aangekondig word.