Die Ningbo-regeringsbeurs borg studente wat by hoëronderwysinstellings (HOI's) in Ningbo studeer of aansoek doen om te studeer.

KATEGORIE AANSOEKERS EN DUUR VAN BEURS

Internasionale studente wat aansoek doen om te studeer of by HOI's in Ningbo studeer wat 'n baccalaureusgraad, 'n meestersgraad, 'n doktorsgraad of 'n twee/drie-jaar kollege-graad volg, of as 'n langtermyn algemene skolier (een semester of meer).

KRITERIA EN GESKIKTHEID

1. Basic requirements:
a. Applicant for bachelor’s degree program or for two/three-year college degree should have obtained senior high school diploma or equivalent education, and be under the age of 30.
b. Applicant for master’s degree program should have obtained the bachelor’s degree or equivalent education, get recommendation letters from 2 professors/assistant professors and be under the age of 35.
c. Applicant for doctoral degree program should have obtained the master’s degree or equivalent education, get recommendation letters from 2 professors/associate professors and be under the age of 40.
d. Duur van beurs vir langtermyn algemene skoliere moet ten minste een semester wees.
2. Ander vereistes:
a. Applicants should be non-Chinese citizens and be in good health.
b. Applicants should comply with the laws and regulations in China, and comply with the rules and disciplines in the host HEIs.
c. Applicant should have a good knowledge of Chinese and provide proofs such as HSK certificates or other Chinese learning or Chinese examination certificates. For those applying for courses taught in English, the standard might be lowered.
d. Aansoeker wat reeds in Ningbo studeer, moet 'n goeie akademiese rekord hê.
e. Applicant should NOT be awarded with other Chinese Government Scholarships of all levels.

WAARDES VAN BEURS

Beurse val in vier kategorieë: A, B, C en D.
a. Klas A-beurs: 30,000 RMB/persoon/jaar.
Die Klas A-beurs borg uitstekende internasionale studente wat 'n meestersgraad of hoër volg.
b. Klas B-beurs: 20,000 RMB/persoon/jaar.
Die Klas B-beurs borg uitstekende internasionale studente wat 'n baccalaureusgraad volg.
c. Klas C-beurs: 10,000 RMB/persoon/jaar.
Die Klas C-beurs borg uitstekende internasionale studente wat 'n twee- of driejarige universiteitsgraad volg.
d. Klas D-beurs: 6,000 RMB/persoon/jaar. (3 000 RMB/persoon/semester)
Die Klas D-beurs borg uitstekende langtermyn algemene skoliere.

AANSOEK

Kwalifiserende aansoekers moet voor sperdatums in geskrewe vorm by HOI's aansoek doen. Aansoekers vir Klas A, Klas B en Klas C kan slegs een keer per jaar aansoek doen. Duur van Klas D-beurse wat minder as een akademiese jaar is, word as een semester beskou. Kwalifiserende aansoekers kan agtereenvolgens aansoek doen.
Aansoeke word van Januarie tot Mei aanvaar. Vir die spesifieke aansoeksperdatums moet aansoekers die betrokke HOI's raadpleeg.

APPLICATION DOCUMENTS

Application materials should be in duplicate, including:
Aansoekvorm vir Ningbo-regeringsbeurs.(sien aanhangsel)
Notarized highest diploma and transcripts.
Fotokopie van paspoort.
Health certificate.
Fotokopieë van aanbevelingsbriewe. (nie van toepassing op langtermyn algemene skoliere nie)
Application documents will NOT be returned.